StrongPoint Sverige

CashGuard AB: Delårsrapport januari-september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 13:22 CEST

Årets första nio månader
Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till MSEK 142,5 (92,9).
Resultat efter skatt uppgick till MSEK -56,2 (-1,1).
Resultat per aktie efter skatt uppgick till SEK -0,72 (-0,02).
Första och andra kvartalet har belastats med kostnader av engångskaraktär om totalt cirka MSEK 45.

Tredje kvartalet
Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till MSEK 42,8 (27,6).
Rörelseresultatet uppgick till MSEK -13,6 (-3,7).
Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till MSEK -9,5 (3,0).
Beslut om nyemission, under förutsättning av godkännande från extra bolags­stämma. Emissionen är fullt garanterad.
Beslut om effektiviseringsprogram.
Ramavtal med Axfood.

Händelser efter periodens utgång
Ny order från Rewe i Tyskland.
Strategiskt viktig affär med Wincor Nixdorf.