StrongPoint Sverige

CashGuard; Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 13:23 CEST


Fortsatt resultatförbättring

>> Nettoomsättningen ökade till 63,5 (50,3) mkr
>> Rörelseresultatet förbättrades till 0,1 (-18,2) mkr
>> Resultat efter skatt förbättrades till -0,5 (-13,5) mkr
>> Resultat per aktie ökade till 0,00 (-0,18) kr
>> Kassaflödet från rörelsen stärktes till -0,7 (-24,7) mkr
>> Order om 90 mkr tecknades med Securitas Värde
>> Genombrottsorder tecknades i Belgien avseende säkerhetsväskor