StrongPoint Sverige

CashGuard - Delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 08:34 CEST

- Nettoomsättningen för årets nio första månader uppgick till MSEK 92,9 (38,9).
- Rörelseresultat MSEK -1,8 (-20,2).
- Resultat efter skatt MSEK -1,1 (-14,7).
- Resultat per aktie efter skatt SEK -0,02
(-0,40).
- Kassaflöde från löpande verksamheten
MSEK -1,2 (-17,2).
- Lansering av CashGuard Premium på svenska marknaden.
- Produktionssamarbete med PartnerTech.
- Distributionsavtal med PSI/Antonsson.
Händelser efter periodens utgång
- CashGuard har förvärvat säkerhetsföretaget SQS Security Qube System