StrongPoint Sverige

CashGuard flyttar extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2003 16:39 CEST

Tidigare aviserad extra bolagsstämma den 18 september 2003 ställs in och flyttas till ett senare datum. Ändringen sker med anledning av vissa formella brister i kallelsen. Den extra bolagsstämman kommer istället att hållas den 3 oktober 2003. I huvudsak kommer ingenting i de tidigare föreslagna ärendena därvid att förändras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Löfgren, Styrelseordförande CashGuard AB (publ)
Tel nr 0704-91 81 71

CashGuard AB (publ)
CashGuard utvecklar och säljer produkter och tjänster för sluten kontanthantering och kontantlogistik. Bolaget vänder sig direkt och via distributionspartners till svenska och internationella företag, primärt inom dagligvaruhandel, post och bank samt övrig servicehandel. Under 2002 omsatte CashGuard SEK 94 miljoner. Bolaget har cirka 60 anställda. Aktien finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista.