StrongPoint Sverige

CashGuard först i Sverige med certifierad sedelskyddsfärg

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 15:46 CET

CashGuard använder sedelskyddsfärg i de säkerhetsprodukter som företaget erbjuder och den ingår som en viktig del i CashGuards SQS-teknologi för skydd av värde. Det vill säga att om någon obehörig försöker komma åt värdet, i någon av dessa produkter, under transport eller förvaring så färgas sedlarna in och blir obrukbara.

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) har certifierat CashGuards sedelskyddsfärg. Det är den första sedelskyddsfärgen som certifierats i Sverige enligt norm SSF 1045; ”Sedelskyddsfärg – Krav och Provning”. SBSC certifierar produkter, kvalitetssystem, personal och firmor inom Svenska Brandskyddsföreningens och Svenska Stöldskyddsföreningens verksamhetsområden, som bland annat innefattar krav och provning för värdetransporter. Trots högt ställda certifieringskrav har CashGuards sedelskyddsfärg passerat samtliga tester.

– Att vi, som första leverantör i Sverige, fått det här certifikatet känns mycket bra eftersom vi både medvetet och långsiktigt satsat på egenutvecklad sedelskyddsfärg. Sedelskyddsfärgen är en viktig del i de systemlösningar CashGuard erbjuder. En hög säkerhetsnivå hos våra produkter, i kombination med sedelskyddsfärgen, ger bästa möjliga skydd av värdet vid olika typer av tillslag. Detta är viktigt inte minst ur ett samhällsperspektiv, säger Bo Emanuelsson, sälj- och marknadsdirektör på CashGuard.


För ytterligare information kontakta:
Bo Emanuelsson, Sälj- och marknadsdirektör, CashGuard AB (publ), tel 08-732 22 43, bo.emanuelsson@cashguard.se