StrongPoint Sverige

CashGuard genomför garanterad företrädesemission och ingår korsvist ägande med PSI Group

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 09:37 CEST

Med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma har CashGuards styrelse beslutat genomföra en företrädesemission på MSEK 18. Emissionen garanteras till hundra procent av CashGuards distributör på den norska marknaden, PSI Group ASA (PSI). I syfte att stärka relationen med PSI har CashGuards styrelse dessutom beslutat föreslå en extra bolagsstämma att ingå ett korsvist ägande med PSI

Garanterad företrädesemission
Emissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare innebär att 9 miljoner aktier av serie B emitteras till en teckningskurs om SEK 2,0. Rätt att delta i emissionen har aktieägare som på avstämningsdagen den 25 september är registrerade som ägare av aktier i bolaget. Fyra aktier av serie A och/eller serie B ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i bolaget. Emissionsvolymen om MSEK 18 garanteras till hundra procent av PSI. För ytterligare information om bland annat avstämningsdag och teckningstid, vänligen se den fullständiga Kallelsen per dagens datum som finns upplagd på bolagets hemsida.