Castrol Sverige

CASTROL UTVECKLAR SIN NORDISKA VERKSAMHET

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2008 08:53 CEST

Castrol och BP Smörjmedel söker hela tiden nya vägar för att utveckla sitt erbjudande på marknaden. Med de förändringar som genomfördes under maj 2008 fortsätter man att etablera sig som marknadsledare på den nordiska marknaden.

Då många återförsäljare av smörjmedel försöker skära sina kostnader genom att outsourca, eller sälja sina verksamheter på mindre marknader som den nordiska, gör Castrol tvärtom och satsar ännu mer på att utveckla sin position på marknaden.

Förändringarna, som kommer att leda till förbättrad service har drivits fram genom en utveckling av ett Stockholmsbaserat kundservicecenter för Sverige, Norge, Danmark och de Baltiska staterna. Där erbjuds samtliga Castrols och BPs kunder en servicenivå på deras egna lokala språk som de kan förvänta sig av en marknadsledare. I dessa nya lokaler som är utrustade med den absolut senaste tekniken och som erbjuder skräddarsydda möjligheter till konferenser och möten kan branschkollegor, kunder och återförsäljare träffas under mer informella former men även för att driva fram och skapa nya affärer.

 

Utvecklade affärsutvecklingsteam

Det nya nordiska perspektivet innebär också att Castrol satt upp ett nytt dedikerat marknadsföringsteam som kan stödja och utveckla erbjudandet på marknaden samt hjälpa till att skapa värden som bidrar till återförsäljarnas som slutkundernas totalupplevelse av varumärket.

 

Vidare har Castrol utvecklat ett nytt nyckelkundteam som hjälper samtliga nordiska kunder med att utveckla sina verksamheter, samtidigt som man driver Castrol Academy, en kompetens- och affärsutvecklande enhet. Givetvis är Castrols och BPs lokala närvaro mycket viktig varför man i samtliga nordiska länder behåller regionala säljteam som liksom idag kan vara till hjälps för kunderna på alla nivåer.

 

Samtliga investeringar och det nya fokusen ska visa för marknaden och kunderna att Castrol samt BP satsar långsiktigt och stort på den nordiska marknaden.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Nordic Lubricants AB - Castrol

Jennie Walther

Tel: 08-441 11 68

Mobil: 070-371 11 56

E-post: jennie.walther@castrol.com

 

 

Om Castrol

Castrol ingår i BP-koncernen och är marknadsledande inom teknikutveckling och marknadsföring av industrismörjmedel och fordonssmörjmedel. Castrol är dessutom en nyckelleverantör till både flyg- och yrkestrafiken och är idag tredje största smörjmedelsleverantör i världen. Affärsverksamheten är starkt inriktad på fordonssmörjmedel men verksamheten är även starkt representerad inom transportflottor, sjöfart och andra specialprodukter inom industrisektorn. Castrol har över 150 dotterbolag och verkar i 55 länder runt om i hela världen. År 2000 förvärvades Castrol av BP, som ett av världens största olje-, gas- och petrokemiska företag med verksamhet i över 100 länder. BP:s huvudverksamhet omfattar prospektering och produktion av råoljor och naturgas, oljeförädling, marknadsföring av gas, kraftproduktion samt produktion och försäljning av petrokemi. Företaget tillverkar och säljer också solcellspaneler för solenergi och är aktivt inom utvecklingen av förnybar energi, i synnerhet hydrogenbränsle. BP har ett börsvärde på cirka 200 miljoner dollar och har 103 000 anställda över hela världen. BP rankades som nummer 2 på affärstidningen Fortunes 500-lista år 2004.

 

För mer information besök: www.castrol.se och www.bp.se