Trafikverket

Catarina Elmsäter-Svärd inviger ombyggda E18 Karlskoga–Lekhyttan

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 09:36 CEST

Trafikverket har byggt om E18 mellan Karlskoga och Lekhyttan till mötesfri väg, vilket uppmärksammas med en invigningsceremoni.

När:
Fredagen den 22 oktober
Tid: Klockan 10.30
Plats: Rastplats Villingen

Medverkar vid invigningen gör Niina Laitila kommunalråd Karlskoga kommun, Henrik Hult kommunalråd Lekebergs kommun, länsråd Kjell Unevik, styrelseordförande Irén Lejegren Regionförbundet Örebro, Lena Erixon ställföreträdande generaldirektör Trafikverket, nya infrastrukturminister Catarina Elmsäter-Svärd samt regionchef Einar Schuch, Trafikverket Region Öst.

Vi bjuder på en enkel fika före ceremonin, som sker utomhus.

Efter ceremonin finns tid avsatt för intervjuer.

Press, radio och tv hälsas välkomna!

Vägbeskrivning och praktisk information:
Rastplats Villingen ligger utmed E18 i östergående färdriktning, cirka 9 km öster om Karlskoga.

Det finns begränsade möjligheter att parkera på rastplatsen. Allmänheten bussas ut till ceremoniplatsen från Karlskoga respektive Örebro. Efter ceremonin går bussarna tillbaka till respektive stad.

För mer information kontakta:
Om projektet: Håkan Nicander, projektledare Trafikverket, telefon 016-15 72 03
Om ceremonin: Johanna Larsson, informatör Trafikverket, telefon 016-15 72 39

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.