Kaolin

Catarina Mårtenson vernissage 23.2 2013

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 11:15 CET


Catarina Mårtenson

23.2 – 13.3 2013

Variationer av grönt och blått
Kaolinmedlemmen Catarina Mårtensons formvärld är klassiskt stram. Enkla grundformer som cylindrar och fyrkantiga fat får liv och tyngd genom komplexa glasyrer som hon blandar och lägger i flera lager på varandra. En viktig del av processen är arbetet med glasyrerna, i synnerhet de matta. Catarina lägger ner ett stort arbete på glasyrprover för att få fram så levande ytor som möjligt.

Stengods och porslin är hennes material, brända i höga temperaturer. Oftast bygger hon sina former, kavlar och använder tryckformar. Ojämnheter och skevheter bidrar till att uttrycken känns mer dynamiska. Genom att bearbeta leran med olika ytstrukturer får hon fram närmast grafiska kvaliteter när glasyrerna tecknar ut håligheter och linjer i ytan. Formerna är för det mesta hämtade från bruksgodset men ibland kan storlek och uttryck närma sig det skulpturala. Vatten, hav och det som döljer sig under ytan är en stor inspirationskälla. Lust och nyfikenhet är hennes viktigaste drivkrafter.

Till denna utställning har Catarina Mårtenson arbetat med en kavlad rödbrun stengodslera som läggs i formar. Därefter bearbetas den och får sin slutliga form och dekor. Fat, cylindrar och flaskor bränns en första gång på 1000 grader, glaseras en eller två gånger och bränns igen till 1270 grader. Sedan 1997 är Catarina Mårtenson bosatt och verksam på landet utanför Örebro. Det är med stor glädje som Kaolin visar denna spännande och vackra utställning med en av våra duktiga medlemmar.


Välkommen på vernissage lördagen den 23 februari 2013, kl. 11-16

KAOLIN är en renodlad keramikgrupp som bildades 1978. Vi är alltsedan starten belägna på Hornsgatan 50 nära Mariatorget i Stockholm där vi driver både butik och galleri.

Gruppen består idag av nitton keramiker som arbetar med konsthantverk av hög klass, både bruksgods och skulptur. Våra medlemmar arbetar i sina egna verkstäder och finns representerade över hela Sverige.

Vi arrangererar ca 12 separatutställningar per år med inbjudna gästutställare, både svenska och utländska, framförallt från våra nordiska grannländer. Kaolin tar även emot konstföreningar och grupper på privata visningar och konstföreningskvällar samt anordnar öppna föreläsningar och konstkvällar. Mer info på vår hemsida: www.kaolin.se