Catella

Catella AB – Delårsrapport första kvartalet 2014

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 07:00 CEST

Första kvartalet 2014

 • Nettoomsättning 262 mkr (189)
 • Resultat före skatt 26 mkr (–41)
 • Resultat efter skatt 15  mkr (–39)
 • Resultat per aktie 0,18 kr (–0,48)
 • Eget kapital 946 mkr (857)
 • Eget kapital per aktie 11,58 kr (10,49)


Corporate Finance

 • Första kvartalet: nettoomsättning 70 mkr (47) och resultat före skatt –8 mkr (–27)
 • Första kvartalet: fastighetstransaktionsvolymer om 9,7 mdkr (2,7)
 • Första kvartalet är säsongsmässigt svagt. Högre aktivitet jämfört med förgående år
 • Förbättrade förutsättningar för den europeiska fastighetsmarknaden


Kapitalförvaltning

 • Första kvartalet: nettoomsättning 192 mkr (142) och resultat före skatt 30 mkr (–1)
 • Förvaltningsvolymerna ökade med 7,8 mdkr under första kvartalet och uppgick till 60,1 mdkr (42,1) per 31 mars 2014
 • Första kvartalet: Nettoinflödet uppgick till 6,5 mdkr (0,7)

”Jämfört med 2013 som inleddes svagt, var utvecklingen under första kvartalet i år starkare framförallt inom rådgivningen och inom den svenska fondverksamheten”, säger Knut Pedersen, vd och koncernchef på Catella.

Informationen i denna rapport är sådan som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmark-nadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 9 maj 2014 kl. 07.00 (CET).


För mer information, vänligen kontakta:
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se 

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson 
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se 

Om Catella
Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med spetskompetens inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 450 anställda i tolv länder. Catella är listat på Nasdaq OMX First North Premier. Läs mer på catella.se.