Catella

Catella rådgivare till ICA Fastigheter vid skapande av nytt fastighetsbolag

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 22:06 CET

Catella var rådgivare till ICA Fastigheter i samband med skapandet av det nya fastighetsbolaget Secore Fastigheter som initialt innehåller fastigheter med ICA som hyresgäst till ett värde av drygt en miljard kronor.

”Transaktionen är exempel på Catellas förmåga att länka samman mångårig fastighetserfarenhet med genuin kompetens om kapitalmarknaderna”, säger Robert Fonovich, chef för Catellas svenska Corporate Finance.

Catella var rådgivare åt ICA Fastigheter i samband med att de önskade etablera ett nytt samägt fastighetsbolag där den ideala samarbetsparten var en investerare av institutionell karaktär med en lång placeringshorisont. Efter en strukturerad process med stort intresse från marknaden föll valet på Första AP-fonden.

Resultatet är det nybildade bolaget Secore Fastigheter som initialt innehåller fastigheter, samtliga med ICA som hyresgäst, till ett värde av drygt en miljard kronor. Ambitionen är att Secore Fastigheter över tid ska växa via tilläggsförvärv.

”Intresset för att investera i nya fastighetsbolag är fortsatt mycket stort från institutioner. För närvarande arbetar vi aktivt med ett flertal fastighetsrelaterade kapitalmarknadsprojekt av olika karaktär”, säger Robert Fonovich.

För mer information, vänligen kontakta: 
Robert Fonovich
Chef för Corporate Finance Sverige
08-463 33 10
robert.fonovich@catella.se

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson 
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se 

Om Catella
Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm. Läs mer på catella.se.