Catella

Catellas valberednings förslag till styrelse

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 07:20 CEST

Valberedningen i Catella AB föreslår årsstämman 2014 att omval sker av Johan Claesson, Johan Damne och Jan Roxendal samt att nyval sker av Joachim Gahm och Anna Ramel. Som styrelseordförande föreslås omval av Johan Claesson.

Valberedningen inför årsstämman 2014 består av:

  • Thomas Andersson Borstam, utsedd av TAB Holding AB och ordförande i valberedningen
  • Johan Claesson, utsedd av CA Plusinvest AB och styrelseordförande i Catella AB (publ)
  • Patrik Tigerschiöld, utsedd av Bure Equity AB

Valberedningens förslag i övrigt redovisas i kallelsen till årsstämman. Kallelsen och information om de föreslagna ledamöterna finns tillgängligt på bolagets webbplats www.catella.se.  

För mer information, vänligen kontakta:
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se 

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson 
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se 

Om Catella
Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med spetskompetens inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 450 anställda i tolv länder. Catella är listat på Nasdaq OMX First North Premier. Läs mer på catella.se.