Catena AB

Catena AB utser Remium till likviditetsgarant (market maker)

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 14:35 CEST

Catena AB har utsett Remium till Market Maker för sin aktie som handlas på Nasdaq OMX Stockholm.

Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien.

Åtagandet påbörjas omgående.

För ytterligare information kontakta gärna
Peter Hallgren, VD Catena, telefon 031 760 09 32
Rune Jonsson, CFO Catena, telefon 031 760 09 35
Louise Grünthal, Försäljningschef Remium, telefon 08 454 32 41

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning genom att bli en ledande aktör med inriktning mot handelsfastigheter på ett antal strategiska orter.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se