Catena AB

Catena får internationell utmärkelse för IR-webbplats

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:25 CET

Vid amerikanska Web Marketing Associations årliga Investor Relations Awards fick
Catenas IR-webbplats utmärkelsen "2006 Interactive Investor Relations Award for
Outstanding Achievement in Investor Relations". Utmärkelsen erhölls i konkurrens med IR-webbplatser från hela världen.

"Precis som vi anstränger oss för att vara noggranna, effektiva och kvalitetsinriktade i vår affärsdrivande verksamhet, ser vi ett stort värde i att vår kommunikation också håller en hög nivå. Den här utmärkelsen är ett kvitto på att våra ansträngningar ger resultat", säger VD Peter Hallgren.

Den belönade webbplatsen, www.catenafastigheter.se, lanserades i april 2006 i samband med Catenas börsintroduktion. Catena har utvecklat webbplatsen i samarbete med ZOOMA, som ingår i Semcon-koncernen.

För ytterligare information kontakta gärna VD Peter Hallgren, tel 031 760 09 32.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin
fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning genom att bli en ledande aktör med inrikt-ning mot handelsfastigheter på ett antal strategiska orter.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se