Catena AB

Catena har anlitat HQ Bank som likviditetsgarant inför noteringen på O-listan den 26 april

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 10:22 CEST

Catena AB (publ) har i samband med börsnoteringen träffat avtal om att HQ Bank skall agera market maker i Catenas aktie. Avtalet innebär i korthet att HQ Bank ställer köp- och säljkurser på Stockholmsbörsen i Catenas aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser. Syftet är att öka likviditeten i bolagets aktie.

Avtalet gäller från och med den 26 april i samband med att Catena noteras på Stockholmsbörsens O –lista.

Göteborg den 25 april 2006

CATENA AB


Peter Hallgren
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Catena AB
Peter Hallgren , Verkställande direktör, tel 031-760 09 32
Rune Jonsson, CFO, tel 031-760 09 35

HQ Bank
Torbjörn Gunnarsson, Equity Capital Markets, tel 08-696 17 00, 070-486 1718