Catena AB

Catena säljer fastighet i Köpenhamn till Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST)

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 09:19 CET

Catena har tecknat avtal med Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) avseende försälj-ning av Catenas fastighet på Jagtvej i Köpenhamn.

Fastigheten, som är på cirka 5 300 kvadratmeter och har Bilia som hyresgäst, säljs för 53 MDKR (cirka 73 MSEK). Detta är 14,5 MDKR (cirka 20 MSEK) eller 27 procent över vär-deringen per den 30 september 2009, vilket motsvarar cirka 1,70 SEK/aktie.

Köparen tillträder fastigheten den 1 juni 2010.

Försäljningen kommer att redovisas under andra kvartalet 2010.

”Fastighetens strategiska läge i det framtida campusområdet, som UBST avser att utveckla, har skapat förutsättningar för en lyckosam affär för båda parter”, säger Peter Hallgren, VD för Catena.

För ytterligare information kontakta gärna Peter Hallgren, telefon 031 760 09 32, eller CFO Rune Jonsson, telefon 031 760 09 35

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin
fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning genom att bli en ledande aktör med inrikt-ning mot handelsfastigheter på ett antal strategiska orter.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se