Catena AB

Catena tecknar 15-årigt hyresavtal i Södertälje

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 09:05 CET

Catena investerar ca 8,5 mkr när fastigheten i Södertälje uppgraderas till en modern bilan-läggning. I samband med detta tecknas ett 15-årigt hyresavtal med Bilia, som också i dag är en dominerande hyresgäst i fastigheten.

Årshyran för det nya hyreskontraktet är ca 5,0 mkr och börjar gälla efter genomförd ombygg-nad den 1 augusti 2007.

”Genom att uppgradera fastigheten, som byggdes på 70-talet, skapas en bilanläggning som bättre lever upp till dagens krav och som därigenom bidrar till att skapa bättre affärer för Bilia”, säger VD Peter Hallgren.

Investeringen går i linje med Catenas ambitioner att renodla och förädla beståndet, med fokus på storstadsregionerna i Norden.

”Det här är ytterligare ett tecken på att vår strategi fungerar väl – att våra kunder uppskattar vårt sätt att aktivt förädla och utveckla fastighetsbeståndet på ett sätt som skapar värde för båda parter”, säger Peter Hallgren.

För ytterligare information kontakta gärna VD Peter Hallgren, tel 031 760 09 32.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning genom att bli en ledande aktör med inrikt-ning mot handelsfastigheter på ett antal strategiska orter.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se