Catena AB

Catenas extra bolagsstämma 2010

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 16:52 CEST

Catena AB (publ) avhöll under tisdagen sin extra bolagsstämma.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en extra utdelning på 26,00 per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 15 oktober 2010 och utdelningen beräknas bli utbetald den 20 oktober 2010.

Stämman beslöt att anta valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av sju ledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma valdes Tomas Anderson, Jan Johansson, Henry Klotz, Christer Sandberg, Lennart Schönning, Erik Selin och Svante Wadman. Henry Klotz omvaldes till styrelsens ordförande.

Peter Hallgren, som valdes till styrelseledamot vid årsstämman i mars 2006, har avgått ur styrelsen.


Stämman godkände föreslagna arvoden till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter.


Styrelsens ordförande Henry Klotz informerade om att styrelsen fattat beslut om att utreda förutsättningarna för dels avyttring av delar av bolagets fastighetsbestånd, dels ökad fokusering på utveckling av bolagets mest intressanta fastigheter som exempelvis fastigheten Haga Norra i Solna.


För ytterligare information kontakta gärna Henry Klotz,+46 (0)7766 205 145 .

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning genom att bli en ledande aktör med inriktning mot handelsfastigheter på ett antal strategiska orter.


För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se