Catering Please i Skandinavien AB

CATERING PLEASE HAR IDAG BLIVIT CERTIFIERADE ENLIGT IP SIGILL FÖR LIVSMEDEL

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 09:13 CESTCertifiering innebär att någon garanterar att en produkt eller tjänst utförs enligt en angiven standard. Certifiering kan användas i många sammanhang och kan vara både andraparts eller tredjeparts. Störst trovärdighet får certifieringen då garantin lämnas av en ackrediterad opartisk organisation utöver säljare och kund, det vill säga tredjepartscertifiering.

IP SIGILL är en standard som erbjuds av Sigill Kvalitetssystem AB. En standard är ett regelverk som är öppet för alla att ansluta sig till och kan bara revideras av certifieringsorgan som är ackrediterade av myndigheten SWEDAC. IP SIGILL omfattar idag primärproduktion av lantbruks- och trädgårdsprodukter, men utökas nu med livsmedelsförädling. IP Livsmedelsförädling avser produktsäkerhet vid livsmedelsförädling och är en ny inriktning i standarden som kan användas helt fristående från övriga delar av IP SIGILL.

IP Livsmedelsförädling bygger på dokumentation, uppföljning och ständig förbättring av livsmedelsföretagets rutiner för livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet. En godkänd revision innebär att en oberoende kontroll av produktionen har genomförts och att standardens krav är uppfyllda. Detta ger trovärdighet mot konsumenter och kunder som till exempel dagligvaruhandeln.

Företag som är certifierade enligt IP Livsmedelsförädling kan också ansöka om att använda kvalitetsmärket Svenskt Sigill om råvaran i produkterna är IP SIGILL-certifierad. Livsmedelsindustrin använder ofta mer omfattande standarder som t.ex. BRC:s (British Retail Consortium) globala standard för livsmedelssäkerhet och ISO 22000. IP Livsmedelsförädling är utvecklad för att bättre passa livsmedelsproduktion i mindre skala.

Genom att utveckla en standard för livsmedelsförädling kan de kontrollsystem som handeln har använt för småskaliga leverantörer ersättas. Dessutom blir kontakten mellan säljare och köpare enklare eftersom livsmedelsföretaget kan använda samma system oavsett till vilken handelskedja man levererar. IP Livsmedelsförädling kan också vara ett första steg för större, växande företag som på sikt vill gå vidare till certifiering i mer omfattande system.

Följande dagligvaruhandelskedjor ställer sig bakom IP Livsmedelsförädling: ICA, COOP, Axfood och Bergendahls.

Catering Please avser att fortsätta sitt kvalitetsarbete med att bli certifierade enligt BRC under hösten för att underlätta avtal och leveranser till de stora livsmedelskedjorna av färdig mat och bli en stabil leverantör av livsmedelskomponenter till stora företag inom kontraktscatering som LSG, Allerto med flera.

2010-09-09

Tomas Willers
VD
Catering Please


För vidare information, kontakta
Tomas Willers
VD, Catering Please i Skandinavien AB (publ)
tomas.willers@cateringplease.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Catering Please Pressrelease 2010-09-09.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Catering Please

Om Catering Please
Catering Please med dotterbolag verkar inom fyra affärsområden: Dagligvaruhandeln med produktion, marknadsföring och försäljning av färsk vällagad mat under varumärkena Catering Please och Asia Please m.fl.

Entreprenadkunder
där färsk vällagad mat tillagas under annat varumärke. Transportindustrin där vi sköter mat och handling för flygbolag Omsorg & skola med produktion och leverans till äldreomsorg och skolor med framför allt Uppsala kommun med omnejd.