CBRE

CBRE NORDIC PROPERTY MARKET VIEW H2 2011

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2012 15:07 CET

De nordiska länderna har inte varit förskonade från den finansiella oron och det försämrade ekonomiska klimatet. Det utgör en blandad bild av utvecklingen på de nordiska fastighetsmarknaderna - både när det gäller skillnader mellan de fyra länderna och mellan olika sektorer. Prognosen för 2012 pekar dock på en mer balanserad tillväxt i de nordiska länderna.


Fastighetsinvesteringarna minskade under andra halvåret 2011, och endast Danmark kunde rapportera en markant ökning av investeringsvolymen 2010 till 2011. Sveriges transaktionsvolym uppgick till ca 93 miljarder för 2011 vilket var i paritet med 2010. Det är några av resultaten i CBRE:s senaste rapport avseende den nordiska marknaden, "Nordic Property Market View H2 2011".


Rapporten visar att de nordiska länderna inte har kunnat undvika negativa effekter av skuldkrisen i södra Europa. Det försämrade ekonomiska klimatet har särskilt påverkat sektorer med utpräglat cykliska egenskaper, såsom exportindustri och logistik. Investerarnas intresse för sekundära industri och logistikfastigheter minskade under andra halvåret. Omvänt, ökade intresset för handelsfastigheter i de större städerna. Kontorsfastigheter var utan tvekan den mest populära typen av investeringsfastigheter i alla de nordiska länderna. Generellt ersattes den positiva utvecklingen under första hälften av 2011 av en mer komplex bild, präglad av osäkerhet, under andra halvåret. Vakansminskningen har börjat stanna av och beträffande avkastning kan en en utplaning för högkvalitativa och välbelägna fastigheter konstateras under andra halvåret.


"I det relativt starka nordiska sammanhanget är Sverige den starkaste marknaden med god ekonomisk tillväxt. Efter ett riktigt starkt första halvår och ett något svagare andra halvår summerade transaktionsvolymen för kommersiella fastigheter 2011 till i det närmaste samma nivå som 2010. Vakanserna i Stockholm och Göteborgs CBD minskade under året. I Stockholm CBD uppgår kontorsvakansen till 5,5% och i Göteborg CBD till under 4%" konstaterar Pernilla Arnrud Melin, Head of Reserch på CBRE Sweden.


”2011 blev ett mycket bra år för CBRE Sverige med både tillväxt och utökat tjänsteutbud. Vi ser med tilltro på 2012 där Sverige är en extra prioriterad marknad för CBRE. Vi ser fram emot kommande vecka på MIPIM där vi har nya spännande affärsmöjligheter att erbjuda våra kunder.” säger Mikael Wallgren, VD för CBRE Sweden.

CBRE Group Inc. är världens största företag inom fastighetsrådgivning med huvudkontor i Los Angeles, USA (baserat på 2011 års avkastning). Företaget har ungefär 29.000 anställda och fler än 300 kontor som stödjer fastighetsägare, investerare samt hyresgäster över hela världen.
I Sverige har CBRE två kontor, i Stockholm och Göteborg, där vi är runt 50 anställda. CBRE i Sverige erbjuder strategisk rådgivning inom ett flertal områden – fastighetstransaktioner, hyresgästrepresentation, uthyrning och utveckling, samt värdering. Vi arbetar även med research och erbjuder konsulttjänster. Vi har sex olika affärsområden – Capital Markets, Office Leasing, Retail & Logistics Advisory, Retail Tenant, Valuation Advisory och Corporate Services. Läs mer om oss på våra webbsidor, www.cbre.se eller www.cbre.eu