Aptean

CDC Software lanserar nya Smart Client-versioner av produkter inom programsviten CDC Supply Chain

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 11:29 CEST

CDC Software släpper flera nya produkt-versioner i sin CDC Supply Chain iSuite som bl.a.  innehåller funktioner för supply chain execution, inklusive orderhantering och lagerstyrning. Den nya Smart Client-tekniken ger kunderna en förbättrad arbetsmiljö, reducerade IT-kostnader, bättre interaktion och en ökad flexibilitet.

De nya versionerna som nu lanseras är CDC Supply Chain iWMS 7 för avancerad lagerstyrning och distribution och  CDC Supply Chain AOM 10.1 (Advanced Order Management) för global orderhantering.

De nya versionerna utnyttjar s.k. Smart Client-teknik som bygger på Microsoft .Net och erbjuder ett avancerat användargränssnitt med single sign-on (SSO) för uniform inloggning, och Microsoft ClickOnce för automatisk installation samt ett gemensamt menysystem för applikationer inom CDC Supply Chain iSuite.

De nya versionerna drar även nytta av CDC Softwares Collaborative Services Framework (CSF) och service-orienterade arkitektur (SOA) som underlättar interoperabilitet, processintegration och användarinteraktion.

"Dessa nya lösningar ger användarna en överlägsen upplevelse, flexibilitet och funktionalitet vilket ger företag visibilitet i realtid och möjlighet att optimera samarbete med handelspartners, effektivisera orderflöden och ge  förbättrad kundservice”, säger Alan MacLamroc, ansvarig för R&D på koncernnivå.

"CDC Supply Chain erbjuder även CDC Softwares SOA-arkitektur vilken ger kunderna en överlägsen flexibilitet med avseende på integration och interoperabilitet mellan olika plattformar. Våra nya produkter ger kunder en låg total ägandekostnad (TCO) i form av minskade underhållskostnader, de skyddar redan gjorda IT-investeringar och  minskar risken för att teknikutvecklingen springer ifrån dem.”

De nya produkterna innehåller också en mängd ny funktionalitet som framför allt gynnar företag som har krav på en effektiv logistikapparat.

Den nya releasen av iWMS 7 innehåller bl.a.:

  • Förbättrad leverantörsmätning för att för att dynamiskt kunna kvalitetssäkra mottagsflöden och förbättra effektivitet.
  • Optimerad reservationslogik för plock bättre kundservice
  • Förbättrad lagerläggning (Slotting), vilket optimerar resursutnyttjande och produkttillgänglighet genom att omlokalisera varor under pågående plock

Den nya releasen av AOM 10.1 innehåller bl.a.:

  • E-handel i realtid för kund- och leverantörssamarbete, med prissättningsfunktion, ATP (låsa order), order-validering, leveransavisering, samt förbättrad produktkatalog och sortimenthantering.
  • Förbättrad kundservice med hjälp av automatiserad ransonering av varor med låg tillgänglighet för att bättre kunna hantera uppkomna bristsituationer
  • Massupdateringar av inkommande order via kraftfulla  import/export funktioner till Microsoft Excel

CDC Supply Chain innehåller ett brett utbud av integrerade och öppna standard lösningar som hanterar komplexa varuförsörjningskedjor och distributionsnät. Lösningarna kan fungera som fristående moduler eller kan integreras i ett företags redan befintliga applikationer. CDC Supply Chain stöder “ end-to-end”- processer för företag, från kundsamverkan och e-handel till globala lagerstyrning i hela supply chain kedjan. Några viktiga funktioner i  programvarusviten CDC Supply Chain inkluderar order- och lagerhantering, efterfrågan och påfyllningsplanering, lagerstyrning, transportplanering, dynamisk ruttplanering, slotting, arbetsplanering, crossdocking planering, gårdsplanering och business-to-business partner samarbete.

För mer information, kontakta CDC Software:

Mats Nordgren
, Director of Product Management
Mail: Mnordgren@cdcsoftware.com GSM: 0708- 846 355

Pär Wetterlöf
, VP Product Management
Mail: Pwetterlof@cdcsoftware.com GSM: 0708-133 152

CDC Software
(f.d. Industri-Matematik), är det kunddrivna företaget. Ett kunddrivet företag visar stor förmåga att lyssna på, förstå, attrahera och behålla sina kunder. Företaget har sedan 1967 levererat affärssystem till branscher där logistik är verksamhetskritiskt, till exempel inom läkemedel och dagligvaruhandel. CDC Software är ett av de snabbast växande IT-företagen i världen med fler än 10 000 kunder och ca 1200 anställda, varav 130 i Norden. Inom Norden utvecklas och säljs primärt två produktlinjer, en svit för Supply Chain Management (CDC Supply Chain) och en för försäljning/kundrelationer (CRM). Dessutom finns en speciell enhet, CDC Tech Group som tillhandahåller Outsourcing/Hosting-tjänster. För mer information om CDC Software, besök www.CDCsoftware.se