Community Entertainment

CEAB kvittar lån mot en konvertibel med teckningsoptioner

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 11:03 CEST

(Aktietorget: CEAB BTA)

Ett antal av CEABs större aktieägare lånade i maj in 740 000 kr till Papperskassen som lånade dessa pengar vidare till CEAB. Ett löfte gavs till dessa långivare att en extra bolagsstämma skulle besluta till vilka villkor detta lån skulle kvittas av CEAB.

Den extra bolagsstämman beslutade den 15 juli kvitta lånet mot ett konvertibelt lån med en teckningskurs om 0,05 kr/aktie för lösen senast december 2011 samt därutöver även utge teckningsoptioner tillika med ett lösenpris senast december 2011 för nyteckning av en aktie till samma kurs 0,05 kr/aktie. Det konvertibla lånet kan resultera i att bolaget ställer ut 14 800 000 nya aktier samt om teckningsoptioner inlöses tillkommer ytterligare 14 800 000 nya aktier.

Bolaget har per 20 juli totalt 272 721 346 aktier registrerade. Härtill finns konvertibler och ytterligare teckningsoptioner om 91 180 102 utställda. Totalt antal aktier, konvertibler och teckningsoptioner uppgår till 364 901 448 per 20 juli 2009.

Det senast beslutade konvertibellånet med teckningsoptioner inlämnades för registrering den 17 juli och blev registrerat den 20 juli hos bolagsverket.
För ytterligare information vänligen kontakta:

Nils-Åke Fahlén, VD, Community Entertainment AB
Tel: 070 - 746 00 80, E-post: nils@comentab.se

Om Community Entertainment AB
Community Entertainment AB:s affärsidé är att kombinera tävlingar, frågesportspel med underhållning på nätet. Våra produkter bidrar till att öka intresset att besöka våra kunders webbsidor. Tillsammans med kunderna skapar vi nya intäkter via riktade budskap till slutanvändaren. Intäkterna kommer från försäljning av Quiz-applikationer, annonser och som plattformsleverantör. Sedan augusti 2008 är CEAB listat på Aktietorget.
www.comentab.se