Statsrådsberedningen

Cecilia Malmström inleder en EU-seminarieturné tillsammans med flera ministrar

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:58 CET

Statsrådsberedningen
Miljödepartementet
Socialdepartementet
Utrikesdepartementet
Näringsdepartementet
Justitiedepartementet
Utbildningsdepartementet


Måndag den 26 februari inleder EU-minister Cecilia Malmström tillsammans med miljöminister Andreas Carlgren en EU-ministerturné på Linköpings universitet. Tillsammans med ett antal statsråd kommer EU-minister Cecilia Malmström åka runt i Sverige för att diskutera EU-frågor, fram till ordförandeskapet 2009.

Seminarierna utgår från angelägna frågor med en tydlig EU-dimension, som till exempel klimat och miljö, brottsbekämpning och forskning. Mötena riktar sig till en bred allmänhet.

Tid och plats
- Miljö- och klimatfrågor - 26 februari tillsammans med Andreas Carlgren i Linköping
- Folkhälsa - i maj tillsammans med Maria Larsson
- Inre marknadsfrågor - i juni tillsammans med Sten Tolgfors
- Transportpolitik - i augusti tillsammans med Åsa Torstensson
- Brottsbekämpning och rättsligt samarbete - i september tillsammans med Beatrice Ask
- Forskning och utveckling - i oktober tillsammans med Lars Leijonborg

Media är välkomna till pressträff i samband med varje möte.


Kontakt:
Kajsa Haag
Politiskt sakkunnig
08-405 48 64
kajsa.haag@primeminister.ministry.se-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs om regeringens arbete i EU (http://www.regeringen.se/sb/d/1488)
Läs om miljöfrågor (http://www.regeringen.se/sb/d/5749)
Läs om klimatpolitik (http://www.regeringen.se/sb/d/3188)
Läs om folkhälsofrågor (http://www.regeringen.se/sb/d/1888)
Läs om den inre marknaden (http://www.regeringen.se/sb/d/2812)
Läs om transportpolitik (http://www.regeringen.se/sb/d/2372)
Läs om lag och rätt (http://www.regeringen.se/sb/d/1490)
Läs om forskningsfrågor (http://www.regeringen.se/sb/d/2470)