Stockholms Läns Landsting

Cecilia Schelin Seidegård utsedd till sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset (LSF)

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 15:43 CET

Cecilia Schelin Seidegård, vd i Huddinge Universitetssjukhus AB har
utsetts till ny sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.
Det nya universitetssjukhuset kommer att ha verksamhet i Huddinge och i
Solna.
Landstingsfullmäktige beslutade den 9 december att slå samman de två
universitetssjukhusen i Stockholm. Den nya organisationen gäller från
den 1 januari 2004.

Cecilia Schelin Seidegård utsågs till vd för Huddinge
Universitetssjukhus den 30 januari 2003. Hon har tidigare varit anställd
inom Astrakoncernen. När AstraZeneca bildades 1999 flyttade hon från
tjänsten som platschef på Astra Draco i Lund till
forskningshuvudkontoret i Södertälje som chef för Global R&D Operations.
Cecilia Schelin Seidegård har disputerat i biokemi vid Lunds
universitet.

- Det är med stor respekt jag tar på mig uppgiften att leda ett av
Sveriges största kunskaps- och forskningscentra med en mycket
kvalificerad personal och många världsledande forskare, säger Cecilia
Schelin Seidegård. Profilering och koncentration av verksamheterna i
Huddinge och i Solna innebär att landstingets sjukvårdsresurser kan
användas effektivt och med ett universitetssjukhus i Stockholm kommer
vi att stärka både sjukvård, utbildning och forskning.

- Den nya styrelsen har enhälligt utsett Cecilia Schelin Seidegård
till direktör, säger Kurt Norberg, ordförande i Karolinska
Universitetssjukhusets styrelse. Det enade universitetssjukhuset kommer
att vara en motor i medicinsk utveckling som borgar för yppersta
medicinska vård för patienterna.

Karolinska Universitetssjukhusets styrelse består av:
Kurt Norberg ordförande, Marianne Nivert vice ordförande, Fredrik
Hillelson, Lisbeth Gustafsson, Sicci Aghili, Bengt Jönsson och Hans
Wigzell.

För mer information:
Ulla Sörensen presschef Huddinge Universitetssjukhus 585 80681, 070-484
00 55
Richard Johansson presschef Karolinska Sjukhuset 517 70758, 073-966 13
31