Folkpartiet

Cecilia Wigström (FP): Signalspaning för polisiära behov

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 13:43 CEST

- Liksom Försvarsmakten arbetar polisen med att skydda landet från allvarliga hot. Eftersom terrorism, systemhotande brottslighet och spioneri har utländska förgreningar behöver både den öppna polisen och Säpo använda sig av signalspaning för att skaffa underrättelser från andra länder. Annars kan polisen inte klara av sitt uppdrag att skydda Sverige, men det måste ske på ett rättssäkert sätt.

Det säger Cecilia Wigström, riksdagsledamot (FP) som har suttit med i den parlamentariskt tillsatta referensgruppen till Anders Erikssons utredning Signalspaning för polisiära behov (SOU 2009:66)

- Det är en svår och viktig avvägning som måste göras mellan två olika intressen, att skydda samhället från allvarliga hot och att skydda den enskildes integritet. Jag anser dock att utredningen går för långt när den föreslår att signalspaning även ska kunna användas i brottsutredningar. Riksdagsbeslutet handlade om att utreda polisens behov av underrättelser om utrikes förhållanden, inte att införa ett nytt hemligt tvångsmedel som kan användas vid en rättegång, säger Cecilia Wigström.


Cecilia Wigström, riksdagsledamot (FP)
0702-14 90 24, cecilia.wigstrom@riksdagen.se

Camilla Hansson, presskontakt
0708-54 90 69, camilla.hansson@riksdagen.se