Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Cecilia Wikström (FP): Överenskommelse om stärkt mandat för Frontex

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 08:43 CEST

Idag har Europaparlamentet, rådet och kommissionen nått fram till en överenskommelse kring Frontexförordningen som reglerar myndighetens arbete framöver.

Frontex är Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och inrättades 2005. Förra året lade kommissionen fram ett förslag om att förnya, förstärka och förtydliga Frontex mandat och det är det förslaget vi har enats om idag.

- Jag är väldigt nöjd med att vi lyckats säkerställa respekten för mänskliga rättigheter i Frontex arbete. Det innebär bland annat att man nu ska avbryta eller avsluta operationer där det finns misstanke om brott mot de mänskliga rättigheterna och att vi upprättar en instans inom myndigheten som särskilt ska övervaka att mänskliga rättigheter efterlevs, säger Wikström.

Parlamentet gör också en politiskt viktig markering i det att vi väljer att tala om irreguljär migration istället för illegal migration. Med detta markerar vi att ingen människa är illegal.

- I ett EU där vi utplånat de inre gränserna är det viktigt att ha en gemensam kontroll över de yttre gränserna, framförallt för att med kraft kunna bekämpa den organiserade brottsligheten. Vi kan ha en välfungerande gränsbevakning utan att för den skull bygga ett fort Europa, avslutar Wikström.

För mer information kontakta:
Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (FP)
+46 706 28 30 99

Caroline Klamer, politiskt sakkunnig
+32 474 08 76 01