Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Cedax (ceftibuten) försvinner från marknaden

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2016 15:20 CEST

Innehavaren av marknadsföringstillståndet för Cedax (ceftibuten; pulver till oral suspension 36 mg/ml samt kapsel 400 mg) har meddelat att de kommer att upphöra med tillverkningen och därmed inte längre kommer att tillhandahålla läkemedlet. Detta gäller alla beredningar och förpackningsstorlekar. En restsituation beräknas uppkomma inom kort, först för pulver till oral suspension och därefter även för kapselberedningen.

Ceftibuten är ett antibiotikum av cefalosporintyp som används vid bland annat febrila urinvägsinfektioner (UVI) till både barn och vuxna. Ceftibuten används i svensk sjukvård som förstahandspreparat vid peroral empirisk behandling av febril UVI (akut pyelonefrit) hos barn, samt vid peroral behandling av febril UVI hos gravida kvinnor. Dessutom används ceftibuten i andra hand vid peroral behandling av febril UVI hos kvinnor och män.

Det finns idag inga fullgoda perorala alternativ till ceftibuten på den svenska marknaden. Det upphörda tillhandahållandet av ceftibuten i Sverige kan få konsekvenser för hälso- och sjukvården, med risk för ökat behov av intravenös antibiotikabehandling vid febril UVI.
Läkemedelsverket kommunicerar med svenska kliniska experter inom området med syfte att bidra till en lösning på den uppkomna situationen.
Ett alternativ som kan komma att bli aktuellt är ansökan om licens för läkemedel godkänt i annat EU-land.

Mer information kommer att tillhandahållas så snart detta är möjligt.

Kontakta oss

Läkemedelsverket
018-17 46 00

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.