Cefour Wine & Beverage AB (publ)

Cefour genomför sammanläggning av aktier 1:100

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2016 14:49 CEST

Årsstämman i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) (”Cefour”) som hölls 14 juni 2016 beslöt att genomföra en sammanläggning av aktier i Cefour samt bemyndigade styrelsen att besluta om avstämningsdag. Styrelsen har fastställt avstämningsdag till den 19 oktober 2016. Sammanläggningen 1:100 innebär att 100 aktier slås samman till 1 aktie. I samband med sammanläggningen kommer Cefours aktie att byta ISIN-kod.

Processen kring sammanläggningen av Cefours aktier 1:100 innebär följande:

  • Varje aktieägares innehav av aktier i Cefour avrundas uppåt till närmast delbara antal aktier som är delbart med hundra (100).
  • Sista dag för handel i gammal aktie (nuvarande ISIN-kod) är satt till 2016-10-17.
  • Första dag för handel med ny aktie (ny aktiekurs och ny ISIN-kod) är satt till 2016-10-18.
  • Avstämningsdag för sammanläggningen är satt till 2016-10-19.
  • Datum då nya aktien (med ny ISIN-kod) med det nya antalet aktier syns på VP-konton/depåer är satt till 2016-10-20.

De aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier, kommer att erhålla återstående aktier vederlagsfritt från en större aktieägare i Cefour.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@cefourwine.com

Telefon: 076-877 00 00

Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats på attraktiva, praktiska och drickfärdiga engångsglas av återvinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och råmaterial för tillverkning av produkterna – och helt i egen regi – framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.

www.cefourwine.com