Cefour Wine & Beverage AB (publ)

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari – mars 2014

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 14:48 CEST

Resultatet för kvartalet i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 (378) KSEK. 
 • Bruttoomsättningen uppgick till 186 (714) KSEK. 
 • Rörelseresultatet uppgick till - 2 144 (- 2 049) KSEK. 
 • Resultatet uppgick till -2 286 (-2 227) KSEK. 
 • Resultat per aktie -0,00 (-0,01) SEK. 
 • Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 10 307 (14 789) KSEK.

Västenliga händelser under kvartalet 

 • Byte av vinleverantör. 
 • Gert Westergren ny t.f. VD efter att företrädaren meddelat sin avgång. 
 • Ny kreditfacilitet om 2,5 MSEK tecknad. Löptid ett år. 
 • Avlistning från Systembolagets butiker. 
 • Stor order från norska distributören, leverans andra kvartalet.

Väsentliga händelser efter rapporttillfället 

 • Årsstämma avhållen och bl.a. ny styrelse utsedd och ny VD. 
 • Leverans av flera större order, Norge, USA, Lundakarnevalen m fl. 
 • Cefours produkter återlistas på Systembolaget, dels i beställningssortimentet och dels på hyllan i några utvalda butiker.

Rapporten i sin helhet bifogas i separat dokument.

För ytterligare information kontakta;

Gert Westergren, Styrelseordförande Cefour Wine & Beverage Tel: 070-555 77 99


Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats på attraktiva, praktiska och drickfärdiga engångsglas av återvinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och råmaterial för tillverkning av produkterna – och helt i egen regi – framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.

www.cefourwine.com