Svenska Celiakiungdomsförbundet

Celiakivardag

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2016 11:30 CEST

Följ kampanjen på Instagram!

Under våren lånar SCUF ut sin Instagram och ger fem medlemmar möjlighet att berätta om sin vardag med celiaki. Under två veckor vardera berättar de om sina erfarenheter och delar sina bästa tips och glutenfria recept. Kanske känner du igen dig och kanske kan du få tips som gör vardagen enklare!

Kampanjen sträcker sig från 11 april till 19 juni.

SCUF på Instagram

Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) arbetar för att barn och unga med celiaki ska ha en vardag utan hinder. Vi skapar mötesplatser och ser till att vi tillsammans har en stark röst i frågor kring celiaki