Cellartis AB

Cell Therapeutics Scandinavia AB har fått ett infra-strukturellt anslag från National Institutes of Health i USA

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 10:55 CEST

National Institutes of Health (NIH) i USA har tilldelat det svenska företaget Cell Therapeutics Scandinavia AB ett infrastrukturellt anslag för forskning kring humana embryonala stamceller (hESC). Detta anslag kommer att stimulera användningen av humana embryonala stamceller i grundforskningen och medför att ytterligare två stamcellslinjer blir tillgängliga för forskare i USA. Det kommer att skapa ökade möjligheter för expansion, tester, kvalitetssäkring och distribution av existerande cellinjer som togs fram före den 9 augusti 2001 och således motsvara kriterierna för federal finansiering av forskning på humana embryonala stamceller i USA.

Det är för närvarande brist på humana embryonala stamcellslinjer över hela världen och hittills har bara 12 humana embryonala stamcellslinjer funnits tillgängliga för användning av icke-vinstdrivande institutioner som erhåller anslag från NIH i USA. Det är viktigt att forskare har tillgång till olika cellinjer eftersom vissa cellinjer kan vara mer lämpade för deras specifika forskning än andra. I avtalet med NIH ingår att Cell Therapeutics Scandinavia och Sahlgrenska Akademien vid Göteborg Universitet skall ta fram dessa två ytterligare hESC linjer till forskare inom och utanför NIH för icke-kommersiellt inriktad forskning.

För ytterligare information se vår websida www.celltherapeutics.se eller
kontakta:

Cell Therapeutics Scandinavia AB:
Doktor Johan Hyllner, Chief Operating Officer
Tel: 031 741 1728
Email: johan.hyllner@celltherapeutics.se

Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet:
Professor Henrik Semb
Avd. för Medicinsk Biokemi
Tel: 031 773 3779

Cell Therapeutics Scandinavia AB
Cell Therapeutics Scandinavia AB, Göteborg, är ett världsledande forsknings- och utvecklingsbolag när det gäller användning av definierade humana stamceller för nya teknologier och terapier, t ex screening och dokumentation inom farmacevtisk, kemisk, bioteknisk, biomaterial och kosmetisk industri. Företaget startade sin verksamhet baserad på pionjärforskning av grundarna vid Sahlgrenska Akademien och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Nätverket har nu utvidgats till att omfatta även akademisk forskning vid flera centra. Företaget är till fullo medvetet om behovet av strikt etisk användning av stamcellsteknologier och har ingått flera kommersiella avtal med lokala och internationella företag.