CellaVision AB

CellaVision AB Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 14:54 CET

Januari – september

  • Nettoomsättningen för perioden steg med 29 % till 89,8 MSEK (69,7).
  • Rörelseresultatet för perioden blev 4,9 MSEK (7,3).
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,2 MSEK (6,8).
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,05 SEK (0,28).
  • Likvida medel uppgick till 30,8 MSEK (11,9) vid periodens slut.

Juli – september

  • Under tredje kvartalet ökade försäljningen 19 % till 32,0 MSEK (27,0).
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet blev 2,2 MSEK (5,5).
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,1 MSEK (5,4)
  • Resultat per aktie för tredje kvartalet blev -0,09 SEK (0,22).

VD:s kommentar: Efterfrågan större än någonsin
Efterfrågan på våra produkter är större än någonsin. Vår stora utmaning idag är därför att anpassa produktion och organisation efter den starka efterfrågetillväxten. Under tredje kvartalet har vi haft brist på ett mindre antal komponenter och produktionsstörningar för vårt instrument DM1200. Pågående åtgärder syftar till att försäljningen inte ska påverkas.

Med tre fjärdedelar av året passerat kan vi redovisa en försäljningsökning på 29 % till 90 miljoner kronor, vilket överstiger vårt långsiktiga tillväxtmål om 15 % tillväxt över en konjunkturcykel. Våra amerikanska distributörers satsningar i USA syns nu i försäljningssiffrorna och under tredje kvartalet blev Nordamerikas andel av försäljningen hela 51 %. Vi börjar nu också se goda försäljningsresultat från våra distributörer i Asien, främst i Japan och Kina.

CellaVision växer under lönsamhet men fluktuationer i dollarn påverkade vårt resultat under kvartalet. Samtidigt som vår försäljning är i stark uppgång är den allmänna ekonomiska återhämtningen i USA fortfarande svag och dollarn har sjunkit kraftigt i värde under perioden. Den växande efterfrågan på våra produkter betyder också att vi sedan i våras har investerat i vår egen organisation med sex medarbetare inom produkt- och teknikutveckling.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Yvonne Mårtensson, vd. Tel: 0708 33 77 82, e-post: yvonne.martensson@cellavision.se
Johan Wennerholm, ekonomi- och finanschef. Tel: 0708 33 81 68, e-post: johan.wennerholm@cellavision.se

Fullständig rapport kan laddas ner på http://hugin.info/132164/R/1455382/395369.pdf.

CellaVision AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer marknadens ledande bildanalysbaserade system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor. Företagets kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av blodceller och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Företaget marknadsför egenutvecklade system för automatisk differentialräkning av vita blodkroppar och röd morfologi samt mjukvara för fortbildning och kunskapsmätning av manuell differentialräkning. Medarbetarna har spetskompetens inom avancerad bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering.

CellaVision är listat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns dotterbolag i USA, Kanada och Japan. För mer information, besök www.cellavision.com.