CellaVision AB

CELLAVISION AB (publ) - Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 08:40 CET

Positivt resultat för tredje året i rad 

Januari - december

 • Nettoomsättningen steg med 8 % till 109,0 MSEK (100,4)
 • Rörelseresultatet för året ökade till 14,8 MSEK (13,4)
 • Resultatet före skatt för helåret ökade till 14,2 MSEK (13,1)
 • Resultat per aktie för året uppgick till 1,16 SEK (1,05)
 • Likvida medel uppgick till 22,0 MSEK (19,6) vid årets slut
 • Bruttomarginalen uppgick under året till 70 % (63)
 • Stärkt marknadsposition i USA, Kanada och Japan
 • Bra försäljningsstart för analysinstrumentet CellaVision® DM1200 i Europa och Nordamerika
 • CellaVision årets vinnare av SwedenBIO Award 2009

Oktober - december

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 39,3 MSEK (38,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (7,1)

 Väsentliga händelser efter årets slut

 • CellaVision stärker distributionen i USA genom avtal med Beckman Coulter
 • Styrelsen har för avsikt att ansöka om notering av CellaVision på NASDAQ OMX Small Cap
  under första halvåret 2010


VD:s kommentar
Det är oerhört glädjande att lägga ännu ett vinstår bakom sig, säger Yvonne Mårtensson, VD på CellaVision. Under året har vi investerat i våra dotterbolag i USA, Kanada och Japan genom utökad personal och marknadsaktiviteter, i syfte att öka vår synlighet och fortsätta expansionen på dessa viktiga marknader. För första gången har vi större omsättning i Nordamerika än i Europa. Vårt nya instrument DM1200 lanserades i Europa och Kanada och är på väg ut i USA, och vi har knutit en global distributör, Beckman Coulter, till oss. Detta är tillsammans ytterligare steg i vår strategi att stärka vår position som världsledande inom bildanalys för hematologilaboratorier. Vi känner oss väl rustade inför 2010 och de utmaningar vi har för en fortsatt ökad tillväxt. 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Yvonne Mårtensson, vd. Tel: 0708 33 77 82, e-post: yvonne.martensson@cellavision.se
Johan Wennerholm, ekonomi- och finanschef. Tel: 0708 33 81 68, e-post: johan.wennerholm@cellavision.se


Fullständig rapport kan laddas ner från medföljande länk.

CellaVision AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer marknadens ledande bildanalysbaserade system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor. Företagets kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av blodceller och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Företaget marknadsför egenutvecklade system för automatisk differentialräkning av vita blodkroppar och röd morfologi samt mjukvara för fortbildning och kunskapsmätning av manuell differentialräkning. Medarbetarna har spetskompetens inom avancerad bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering.

Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns dotterbolag i USA, Kanada och Japan. För mer information, besök www.cellavision.com.

CellaVision är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Bolagets Certified Adviser är Remium AB.