CellaVision AB

CELLAVISION AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 09:11 CEST

Förbättrad bruttomarginal och nästa generations analysinstrument klart för lansering

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 42,7 MSEK (41,3), en ökning med 2 %, varav andra kvartalet utgjorde 20,7 MSEK (22,8).
  • Rörelseresultatet för perioden blev 1,8 MSEK (2,8), varav andra kvartalet 1,0 MSEK (1,5).
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,06 SEK (0,11).
  • Likvida medel uppgick till 9,3 MSEK (16,9) vid periodens slut.
  • Det nya analysinstrumentet CellaVision® DM1200 visades i Europa vilket resulterade i att de första orderna inkom.
  • CellaVision vann SwedenBIO Award för framgångarna under 2008.
  • CellaVisions japanska dotterbolag tog sin första order.
  • CellaVision listades på NASDAQ OMX First North Premier.För ytterligare information se bifogad pdf-fil. 


VD:s kommentar
"Intresset för CellaVisions produkter är fortsatt starkt på samtliga huvudmarknader. Sjukhussektorn känner generellt större osäkerhet och beslutsprocesserna för investeringar tenderar att bli längre, vilket är märkbart på framför allt marknaden i USA. Trots en osäker och ekonomiskt svag världsmarknad visar vi ett positivt resultat i perioden, vilket är glädjande", säger Yvonne Mårtensson, VD för CellaVision.

"Med den nya produkten CellaVision DM1200 får CellaVision ett bredare produkterbjudande, vilket gör oss ännu mer konkurrenskraftiga framöver. Produkten visades för första gången i Europa och fick ett mycket positivt bemötande. De första orderna har redan inkommit från distributören Sysmex i Europa, och vi väntar nu på att produkten ska bli försäljningsklar i slutet av juli. Efter att vi erhållit de registreringar som behövs ska CellaVision DM1200 lanseras successivt på andra marknader. Nyutvecklingen har krävt stora resurser under perioden, vilket är en bidragande orsak till det negativa kassaflödet."

"Vår satsning på egna försäljningsorganisationer i Japan och Nordamerika har resulterat i en första order från en av Japans större laboratoriekedjor och flera betydelsefulla affärer i Kanada. Under perioden stod Nordamerika för 54 % av försäljningen."

För ytterligare information vänligen kontakta:

Yvonne Mårtensson, vd. Tel: 0708 33 77 82, e-post: yvonne.martensson@cellavision.se

Johan Wennerholm, ekonomi- och finanschef. Tel: 0708 33 81 68, e-post: johan.wennerholm@cellavision.se