CellaVision AB

CellaVision AB (publ) Kvartalsrapport 1, 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:56 CEST


1 januari - 31 mars 2006

- Omsättningen uppgick till 9,1 Mkr (9,1)
- Orderstocken uppgick till 3,3 Mkr (0)
- Rörelseförlusten uppgick till -4,7 Mkr (-4,2) och nettoförlusten till -4,8 Mkr (-4,3)
- Likvida medel uppgick till 15,3 Mkr vid kvartalets utgång

VIKTIG HÄNDELSE EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

- ISO-certifiering har erhållits (ISO-13485) den 18 april 2006CellaVision AB Kvartalsrapport 1, 2006
http://hugin.info/132164/R/1046671/171842.pdf