CellaVision AB

CellaVision erhåller certifiering enligt ISO 13485:2003

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 13:32 CEST


CellaVision AB (publ), marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade instrument för rutinanalys av blod, meddelar att deras kvalitetssystem har blivit certifierat enligt ISO 13485:2003 av den engelska certifieringsorganisationenen British Standard Institution (BSI).


Certifikatet omfattar följande: "The design and manufacture of cell locating devices for the pre-classification, display, storage and communication of cell images. The management of service activities relating to company products."

"Vårt kvalitetssystem är en fundamental del i vår verksamhet och ISO-certifieringen är ett bevis för att systemet lever upp till kraven för medicintekniska produkter." säger VD Yvonne Mårtensson. "Certifikatet skapar nya möjligheter för CellaVision att satsa på en större internationell marknad."

Om ISO
ISO är en förkortning av International Organization for Standardization, världens ledande standardiseringsorganistion. ISO arbetar internationellt inom en mängd olika områden och med komittéer i många länder. ISO 13485:2003 omfattar kvalitetskrav för ledningssystem hos utvecklare och tillverkare av medicintekniska produkter. Mer information kan erhållas på www.iso.org.

Om CellaVision
CellaVision AB (publ) är ett högteknologiskt företag vars kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av blodceller och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Företaget marknadsför egenutvecklade system för automatisk differentialräkning av vita blodkroppar och röd morfologi samt mjukvara för utbildning och kvalitetssäkring av manuell differentialräkning. Medarbetarna har spetskompetens inom avancerad bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering.

Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns ett dotterbolag i Jupiter, Fl, USA

För mer information, kontakta:
Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB
Tel: +46 46 286 4400. E-mail: yvonne.martensson@cellavision.com

Hans-Inge Bengtsson, QA Manager, CellaVision AB
Tel: +46 46 286 4400. E-mail: hans-inge.bengtsson@cellavision.com