CellaVision AB

CellaVision förbereder för notering på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 08:35 CET

Styrelsen i CellaVision AB (publ) planerar listbyte och har för avsikt att ansöka om notering av bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Noteringen skulle öka möjligheterna för institutionella investerare att investera i CellaVisions aktie och skapa förutsättningar för bättre likviditet i aktien. Styrelsen bedömer att noteringen kan äga rum under det första halvåret 2010. 

”Vi har en byggt upp en stabil kommersiell plattform och bra struktur i företaget och vår bedömning är att CellaVision är mycket väl förberett för att noteras på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. En notering på huvudlistan skulle öka möjligheterna att uppnå en bredare investerarbas och högre likviditet i CellaVision-aktien, vilket ger oss större handlingsfrihet i vår fortsatta expansion”, säger Lars Gatenbeck, styrelseordförande i CellaVision.

CellaVision är sedan den 28 maj 2007 listat på NASDAQ OMX First North, segmentet Premier, och aktien kommer att handlas på First North Premier fram till dess att en notering på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap sker.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Wennerholm, CFO, CellaVision AB
Telefon: 0708-33 81 68. E-mail: johan.wennerholm@cellavision.com
Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB
Telefon: 0708-33 77 82. E-mail: yvonne.martensson@cellavision.com
Lars Gatenbeck, styrelsens ordförande, CellaVision AB
Telefon: 0705-35 44 44. E-mail: lars.gatenbeck@lifeequity.se 

Om CellaVision
CellaVision AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer marknadens ledande bildanalysbaserade system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor. Företagets kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av blodceller och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Företaget marknadsför egenutvecklade system för automatisk differentialräkning av vita blodkroppar och röd morfologi samt mjukvara för fortbildning och kunskapsmätning av manuell differentialräkning. Medarbetarna har spetskompetens inom avancerad bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering.

Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns dotterbolag i USA, Kanada och Japan. För mer information, besök www.cellavision.com.

CellaVision är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Bolagets Certified Adviser är Remium AB.