CellaVision AB

CellaVision inleder marknadsföringen av sina analysinstrument på den japanska marknaden

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 09:51 CEST

CellaVision AB (publ), som utvecklar och säljer bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor, har fått officiellt godkännande att marknadsföra bolagets analysinstrument CellaVision® DM i Japan. CellaVision DM kommer att marknadsföras och säljas av CellaVisions nystartade dotterbolag i Japan, CellaVision Japan K.K.

"Etableringen fortskrider enligt plan och det känns bra att nu kunna inleda marknadsbearbetningen av den japanska marknaden. Före årets slut hoppas vi vara helt operativa", säger CellaVisions VD Yvonne Mårtensson. "Det är viktigt för oss att kunna möta kunderna på plats och visa hur även laboratorierna i Japan kan dra nytta av CellaVisions digitala cellmorfologi. Vi ser stor potential på den japanska marknaden."

Med cirka 9000 sjukhus och 900 kommersiella laboratorier är Japan världens näst största marknad med stor potential för medicintekniska produkter i allmänhet. CellaVision kommer i första hand att bearbeta de cirka 1000 större sjukhus- och kommersiella laboratorierna, där man har stort behov av automatisering.

Invigningen av CellaVisions japanska dotterbolag sker den 11 september 2008 vid en tillställning på svenska ambassaden i Tokyo. Den 9-11 oktober kommer CellaVisions produkter att presenteras på Japans största mässa för kliniska laboratorieprodukter, JSCLA, i Yokohama. Mässan förväntas besökas av cirka 7000 beslutsfattare inom klinisk kemi.

Produktregistreringen har utfärdats av den japanska myndigheten Pharmaceuticals and Medical Device Agency (PMDA).

För mer information, vänligen kontakta:

Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB

Tel: 046-286 44 00. E-mail: yvonne.martensson@cellavision.com

Om CellaVision

CellaVision AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer marknadens ledande bildanalysbaserade system för rutinanalys av blod. Företagets kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av blodceller och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Företaget marknadsför egenutvecklade system för automatisk differentialräkning av vita blodkroppar och röd morfologi samt mjukvara för fortbildning och kunskapsmätning av manuell differentialräkning. Medarbetarna har spetskompetens inom avancerad bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering.

Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns dotterbolag i Florida, USA, Toronto, Kanada och Yokohama, Japan. För mer information, besök www.cellavision.com.

CellaVision är listat på Stockholmsbörsens First North. Bolagets Certified Adviser är Remium AB.