CellaVision AB

CellaVision utökar distributionskanalerna i USA

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2010 08:40 CET

CellaVision, som utvecklar och säljer produkter för analys av blod och andra kroppsvätskor med hjälp av bildanalys, stärker sin närvaro i USA genom att teckna avtal med distributören Beckman Coulter, som är en global leverantör inom sjukvårdssektorn och världsledande inom instrumentmarknaden för hematologi och klinisk diagnostik. 

Överenskommelsen innebär att Beckman Coulter får en icke-exklusiv rätt att sälja CellaVisions produkter i USA .

"Vi adderar en distributör på den amerikanska marknaden för att nå ut på bredare front och därmed få större synlighet", säger Yvonne Mårtensson, CellaVisions VD. "Med väletablerade distributörer i USA tillsammans med våra egna försäljningsorganisationer i Nordamerika accelererar vi marknadspenetrationen och ökar våra chanser att lyckas med vår strategiska satsning att växa på hela den nordamerikanska marknaden. Vi ser ett stort ökat intresse för våra produkter både i USA och Kanada."

Med CellaVisions instrument och mjukvaror i sitt produktutbud kan Beckman Coulter förstärka sin automatiserade helhetslösning till hematologilaboratorier genom att inkludera automatiserad bildanalys av celler och cellförändringar.  Trenden i Nordamerika är att inte bara större, utan även medelstora laboratorier vill automatisera analyskedjan för att öka effektivitet och kvalitet.

Nordamerika är en av CellaVisions viktigaste tillväxtmarknader. I USA säljs CellaVisions produkter sedan 2008 av bolagets egen försäljningsorganisation parallellt med distributören Sysmex America. I Kanada säljs produkterna via det egna dotterbolaget. Potentiella kunder finns bland de cirka 2000 laboratorier som bolaget har identifierat som sin marknad i Nordamerika.

Det icke-exklusiva avtalet, med start från 1 januari 2010, innebär även att Beckman Coulter har rätt att sälja CellaVisions produkter i Latinamerika, Oceanien och delar av Asien som Indien och Kina. Dessa är marknader som ökar CellaVisions potential på sikt.

För mer information, vänligen kontakta:
Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB
Telefon: 0708 33 77 82. E-mail: yvonne.martensson@cellavision.com

About Beckman Coulter
Beckman Coulter, Inc., based in Orange County, California, develops, manufactures and markets products that simplify, automate and innovate complex biomedical tests. More than 200,000 Beckman Coulter systems operate in laboratories around the world, supplying critical information for improving patient health and reducing the cost of care. Recurring revenue, consisting of consumable supplies (including reagent test kits), service and operating-type lease payments, represent about 78% of the company's 2008 revenue of $3.1 billion. For more information, visit  www.beckmancoulter.com.

Om CellaVision
CellaVision AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer marknadens ledande bildanalysbaserade system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor. Företagets kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av blodceller och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Företaget marknadsför egenutvecklade system för automatisk differentialräkning av vita blodkroppar och röd morfologi samt mjukvara för fortbildning och kunskapsmätning av manuell differentialräkning. Medarbetarna har spetskompetens inom avancerad bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. 

Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns dotterbolag i Florida, USA, Toronto, Kanada och Yokohama, Japan. För mer information, besök www.cellavision.com

CellaVision är listat på Stockholmsbörsens First North Premier. Bolagets Certified Adviser är Remium AB.