CellaVision AB

CellaVisions nya analysinstrument CellaVision® DM1200 visas på AACC i USA

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 09:23 CEST

CellaVision AB (publ), som utvecklar och säljer bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor, presenterar sitt nya analysinstrument CellaVision® DM1200 på den internationella branschmässan AACC Annual Meeting & Clinical Lab Expo i Chicago, USA, den 19-23 juli. Produkten lanseras nu kommersiellt i Europa och kommer att vara ute i Nordamerika och Japan när bolaget fått de nödvändiga myndighetsgodkännandena.

"Vi ser en stor potential för vår nya produkt på marknaderna i Europa och Nordamerika då trenden är att inte bara stora utan även de medelstora laboratorierna vill effektivisera analysflödet, säger Yvonne Mårtensson, VD för CellaVision. "Det här instrumentet är kraftfullt och flexibelt och tänkt att fungera som plattform för vår framtida utveckling av nya applikationer, vilket gör CellaVision ännu mer konkurrenskraftigt framöver."

CellaVision DM1200 ersätter manuell mikroskopering vid provbedömning av blod och vänder sig till laboratorier för klinisk kemi på sjukhus med krav på ett automatiserat, snabbare analysflöde. Hårdvaran är förberedd för att kunna analysera även andra kroppsvätskor.

Applikationen för blod medföljer CellaVision DM1200 och blir kommersiellt tillgänglig i Europa i slutet av juli. Applikationen för kroppsvätskor säljs som separat produkt och avses finnas tillgänglig före årets slut. CellaVision planerar att under året ansöka om de godkännande som krävs för att sälja produkten i Kanada, USA och Japan.

CellaVisions nuvarande produktsortiment består av analysinstrumenten CellaVision® DM96 och CellaVision® DM8 samt mjukvara för distansarbete och kompetensförstärkning, CellaVision® Remote Review Software och CellaVision® Competency Software. Samtliga produkter är kompatibla med varandra och kan ingå i samma sjukhusnätverk.

CellaVision DM1200 kommer att visas på AACC i Chicago, USA den 19-23 juli 2009 i CellaVisions monter (238) och i distributören Sysmex Americas monter (2025). Mässan förväntas få cirka 20 000 internationella besökare. Läs mer på www.aacc.org.

För mer produktinfo och en produktbild, läs vidare nedan.

För mer information, vänligen kontakta:
Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB Tel: 0708-33 77 82. E-mail: yvonne.martensson@cellavision.com


Om CellaVision
CellaVision AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer marknadens ledande bildanalysbaserade system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor. Företagets kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av blodceller och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Företaget marknadsför egenutvecklade system för automatisk differentialräkning av vita blodkroppar och röd morfologi samt mjukvara för fortbildning och kunskapsmätning av manuell differentialräkning. Medarbetarna har spetskompetens inom avancerad bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns dotterbolag i Jupiter, Fl, USA, Toronto, ON, Kanada och Yokohama, Japan. För mer information, besök www.cellavision.com.

CellaVision är listat på Stockholmsbörsens First North Premier. Bolagets Certified Adviser är Remium AB.

Om CellaVision
® DM1200 CellaVision DM1200 automatiserar det arbete som laboratoriepersonal traditionellt sett utför i mikroskop. Med teknik för digital bildanalys klassificeras blodceller i blod automatiskt, vilket gör att laboratorierna kan reducera tidsåtgången för provbedömning och generera mer standardiserade analyser. Den biomedicinska analytikern gör den slutgiltiga granskningen på sin datorskärm. Efter signering skickas resultatet vidare till laboratoriedatasystemet (LIS), där det arkiveras tillsammans med patientjournalen. Analysresultatens digitala form ger andra fördelar som spårbarhet och möjligheten att skicka resultatet vidare inom eller utanför sjukhuset, vilket ökar kunskapsutbytet mellan enheter och gör dem mer produktiva och kostnadseffektiva.

Produkten används i steget efter cellräknaren och är kompatibelt med CellaVisions övriga produkter samt fungerar ihop med övrig hematologiutrustning på laboratoriet.

Instrumentets egenskaper

 • Analys av perifert blod
 • Förberedd för analys av andra kroppsvätskor
 • Funktion för digitalisering av provområde på andra provmedia inom till exempel cytologi och patologi, främst i utbildnings- och forskningssyfte
 • Automatiskt analysflöde - walk away:
 • Providentifiering via integrerad 2D-streckkodsläsare och kommunikation med LIS
 • Automatisk applicering av immersionsolja Identifiering av det optimala analysområdet
 • Förklassificering av blodceller i 18 klasser (WBC: 12, icke-WBC: 6)
 • Morfologisk bedömning av röda blodceller
 • Verktyg för räkning av trombocyter (PLT)
 • Laddningskapacitet: 12 provglas
 • Prestanda: 20 glas/h (perifert blod)
 • Provberedningsmetod: Automatiska utstryknings- och infärgnings­instrument eller manuell metod. Objektglas med avfasad kant.
 • Digital arkivering av cellbilder och analysresultat tillsammans med patentjournal.Foto för tryck: CellaVision DM1200