Cellaviva AB

Cellaviva blir NextCell Pharma och breddar verksamheten inom stamceller

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 13:30 CEST

Sedan Cellaviva i september förra året introducerade sin tjänst för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod, har verksamheten breddats mot utveckling av stamcellsprodukter i vidare omfattning.

Bolaget har därför beslutat att ändra sitt namn till NextCell Pharma AB. Insamlings- och förvaringstjänsten fortgår som förut i bifirman Cellaviva.

NextCell Pharma AB fokuserar på stamceller från efterbörden och har två affärsområden; dels utveckling av stamcellsprodukter för behandling av idag obotliga sjukdomar och dels erbjuda blivande föräldrar att familjespara stamceller från sitt nyfödda barn.Tjänster för familjersparande erbjuds av NextCell Pharmas bifirma, Cellaviva. Läs mer på www.cellaviva.se

NextCell Pharmas huvudkontor och laboratorium är beläget i Karolinska Institutet Science Park, Novum, Huddinge, med närhet till den senaste forskningen inom regenerativ medicin.Verksamheten står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg i Sverige (IVO). Läs mer på www.nextcellpharma.se