Cellaviva AB

Cellaviva breddar verksamheten

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 08:49 CEST

Cellaviva, Sveriges första stamcellsbank för familjesparande av stamceller, genomför en nyemission om cirka 11 MSEK. Pengarna kommer att användas för fortsatt etablering av den befintliga tjänsten samt till att bredda bolagets verksamhet, med försäljning av stamcellsrelaterade produkter till biotech företag.


Cellaviva har, sedan bolagets start 2014, byggt en robust plattform för hantering och förvaring av mänskliga celler och vävnader. Den primära verksamheten fokuserar på att erbjuda blivande föräldrar möjligheten att ta tillvara på stamceller från efterbörden och att spara stamcellerna, för barnets och familjens eventuella framtida behov.

-Då verksamheten kräver att laboratoriet är bemannat alla dagar i veckan så har bolaget haft möjlighet att avsätta resurser för att driva olika utvecklingsprojekt, i väntan på den stora kundtillströmningen, säger Dr Mathias Svahn, vd på Cellaviva.

Försäljning av mesenkymala stamceller från efterbörden

Cellavivas erfarenhet, kunskap och högt ställda kvalitetskrav vid odling av mesenkymala stamceller har uppmärksammats och föranlett en första beställning från ett biotech-bolag med verksamhet i Sverige och Storbritannien. Cellaviva vill vara väldigt tydliga att det inte är kundprover som används i bolagets forsknings och utvecklingsarbeten. Det utförs uteslutande på donerat material.

-Det är en stor tillgång för Cellaviva att ha inkomstkällor av olika slag, tillägger Dr Mathias Svahn. Kombinationen av stamcellsbank, celltillverkning och att utveckla nya behandlingsalternativ som ProTrans (se separat pressrelease) är en attraktiv mix.

Om Cellavivas nyemission

Cellaviva erbjuder teckning av Units i en nyemission om totalt cirka 11 MSEK. Sista teckningsdag är måndagen den 23:e maj. För teckningsformulär och emissionsmemorandum besökwww.cellaviva.se/nyemission

Cellaviva kan som första privata navelsträngsblodbank i Sverige erbjuda familjer möjligheten att spara stamceller från sina nyfödda barn. Cellavivas huvudkontor och laboratorium är beläget i Karolinska Institutet Science Park, Novum, Huddinge, med närhet till den senaste forskningen inom regenerativ medicin.Verksamheten står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg i Sverige (IVO). Läs mer på www.cellaviva.se