Cellaviva AB

Cellaviva genomför nyemission för expansion och breddning

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 09:31 CEST

Cellavivas första tjänst, Familjesparande av stamceller från navelsträngsblod, började säljas i september 2015. Från och med tredje kvartalet 2016 beräknas tjänsten innefatta även insamling och sparande av stamceller från en annan del av efterbörden, nämligen navelsträngens vävnad.

Cellaviva genomför nu en nyemission med syfte att samla in kapital för marknadsföring av nuvarande tjänst, etablering på fler marknader samt utveckling av stamcellsprodukter och ProTrans™, se separat pressrelease.

Den svenska marknaden

Hela 35 procent av svenska föräldrar vill spara sina barns stamceller. Men samtidigt som intresset för stamcellssparande är högt är medvetenheten om att varför man kan spara stamceller fortsatt låg och informationsbehovet stort. Det finns en uttalad önskan om oberoende information, allra helst från mödravården.

-För att nå målet på en marknadspenetration på 2,5% av de årliga födslarna i Sverige krävs ytterligare investeringar i information och utbildning av såväl blivande föräldrar samt av professionen, förlossnings- och mödravårdspersonal, säger Ylva Bäckström, Marknadschef på Cellaviva. Det är ett prioriterat område för oss och delar av det kapital vi nu samlar in kommer att gå just till marknadsföring och utbildning.

Internationell expansion

Cellaviva har även planer på att erbjuda sina tjänster utanför Sverige. Internationellt sett har svensk sjukvård ett gott renommé och den säkerhet som det innebär att spara sina stamceller hos ett företag som har godkännanden på en av de hårdast reglerade marknaderna i världen skapar trygghet för kunden. Detta kommer vi bygga vidare på i vår kommunikation och information till potentiella kunder på andra marknader.

Flera affärsområden

Cellaviva har under två års tid byggt upp en verksamhet som är specialiserad på hantering, odling och förvaring av mänskliga celler och vävnader. I utvecklingsarbetet har flera nya produktkandidater identifierats och en första beställning av odlade stamceller för forskningsändamål är mottagen.

-Det är en stor tillgång för Cellaviva att ha inkomstkällor av olika slag, tillägger Dr Mathias Svahn. Kombinationen av stamcellsbank, celltillverkning och att utveckla nya behandlingsalternativ som ProTrans (se separat pressrelease) är en attraktiv mix.

Om Cellavivas nyemission

Cellaviva erbjuder teckning av Units i en nyemission om totalt cirka 11 MSEK. Sista teckningsdag är måndagen den 23:e maj. För teckningsformulär och emissionsmemorandum besökwww.cellaviva.se/nyemission

Cellaviva kan som första privata navelsträngsblodbank i Sverige erbjuda familjer möjligheten att spara stamceller från sina nyfödda barn. Cellavivas huvudkontor och laboratorium är beläget i Karolinska Institutet Science Park, Novum, Huddinge, med närhet till den senaste forskningen inom regenerativ medicin.Verksamheten står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg i Sverige (IVO). Läs mer på www.cellaviva.se