Cellaviva AB

Cellaviva - Sveriges första biobank för familjesparande av stamceller

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 07:55 CEST

Generellt för stamceller är att de fungerar som kroppens byggstenar. Stamceller har en unik förmåga att reproducera sig obegränsat antal gånger samtidigt som de kan utvecklas vidare till olika sorters celler i kroppen. De stamceller som finns i navelsträngsblod är unga och omgivningens påverkan är ännu minimal. När cellerna samlas in direkt efter födseln och förvaras nedfrysta behåller de sina egenskaper och åldras inte. Cellerna kan sedan tinas upp och användas i medicinskt syfte om ett behov skulle uppstå i familjen.

Vi är övertygade om att individanpassad cellterapi kommer att ha en stor betydelse för behandling av en rad olika sjukdomar i framtiden, särskilt vid regenerativ medicin eftersom risken att kroppen stöter bort de egna stamcellerna är närmast obefintlig, säger Mathias Svahn, vd på Cellaviva AB.

Idag är stamceller en väl etablerad terapi för leukemi och vissa ärftliga sjukdomar. Exakt vilka behandlingar som kan vara aktuella i framtiden vet man inte idag, men det pågår mycket forskning kring stamceller världen över.

Med den kunskap om stamcellers unika egenskaper som finns idag vill vi ge familjer möjlighet att kunna ta del av eventuella behandlingar i framtiden. Genom att Cellaviva bygger upp en privat navelsträngsblodbank kan familjer säkerställa att de har livskraftiga stamceller sparade.ett sätt att förbereda sig för nya möjliga behandlingsalternativ, säger Mathias Svahn.

Den nya tjänsten lanseras den första september och allt material som behövs för insamling av nanelsträngsblod bistås av Cellaviva i en så kallad Cellavivabox. Boxen beställs av föräldrarna och tas med när det är dags för barnet att födas. Insamlingen av navelsträngsblodet utförs av förlossningspersonalen direkt efter födseln. I Cellavivas laboratorium analyseras cellerna, fryses ned och sparas i familjens eget frysfack i minst 20 år. Det är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som ger Cellaviva tillstånd av att bedriva vävnadsinrättning enligt vävnadslagen. Verksamhet vid Cellaviva lyder under hälso- och sjukvårdslagen och kvaliteten och rutinerna på hela processen följer vävnadslagen. IVO gör regelbundet inspektioner hos Cellaviva.

Cellaviva drivs med höga krav på teknik, regelverk och vetenskap i samverkan med myndigheter, vård och medicinsk forskning, säger Mathias Svahn.

Cellaviva ägs av Diamyd Medical, Mabtech, Karolinska Institutet Holding AB samt privata aktieägare.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Bäckström, Marknadsförings- och försäljningschef

Mobil: +46 (0)70 569 10 09

E-post: ylva.backstrom@cellaviva.se

Cellaviva kan som första privata navelsträngsblodbank i Sverige erbjuda familjer möjligheten att spara stamceller från sina nyfödda barn. Cellavivas huvudkontor och laboratorium är beläget i Karolinska Institutet Science Park, Novum, Huddinge, med närhet till den senaste forskningen inom regenerativ medicin.Verksamheten står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg i Sverige (IVO). Läs mer på www.cellaviva.se