Paper Province

Cellcomb utvecklar med hjälp av The Paper Province

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 08:00 CEST

Karlstadsföretaget Cellcombs nya livsmedelsförpackning FoodPad väcker stort intresse världen över. Med hjälp av The Paper Provinces tillväxtkontor har Cellcomb beviljats 160 000 kronor från Tillväxtverket för att kvalitetssäkra produktionen av den nya produkten. Tester och utveckling sker på The Packaging Greenhouse i Karlstad.

- Vi tog kontakt med The Paper Province för att höra hur de kunde hjälpa oss. Deras nätverk och support har varit betydelsefullt och gör att vi nu snabbt kan kvalitetssäkra vår tillverkningsprocess. Nu kommer vi naturligtvis att ansöka om medlemskap i The Paper Province, säger Göran Eriksson, marknads- och försäljningschef på Cellcomb.

Totalt satsas 320 000 kronor i projektet, hälften från Cellcomb och hälften från Tillväxtverket. Pengarna från Tillväxtverket kommer från ett program med syfte att öka tillväxten i små företag.

- Syftet med vårt tillväxtkontor är att fler innovationer ska bli produkter som når ut på marknaden. Kontakterna med Cellcomb är ett konkret exempel på att The Paper Province bidrar till att stärka företagens och Värmlands konkurrenskraft, säger Linda Blomqvist, projektledare på The Paper Province.

Miljövänlig lösning
Foodpad är ett absorberande underlägg som används vid paketering av kött, fisk och andra livsmedel. Underlägget, som består av förnyelsebara råvaror, suger upp vätska från livsmedlet. Det förbättrar hygienen, förlänger hållbarheten och gör att mindre livsmedel behöver kastas.

- Med FoodPad tar vi steget in i en ny bransch. Vi märker redan att intresset är stort, inte minst i Europa och Nordamerika. Därför tror vi att det här kommer att bli en av våra viktigaste produkter i framtiden, säger Göran Eriksson.

Testerna som ska kvalitetssäkra tillverkningsprocessen sker på The Packaging Greenhouse, ett helägt dotterbolag till The Paper Province. Forskare från Karlstads universitet finns med i processen.

- Att vi har en egen utvecklingsmiljö och ett universitet med stor kunskap inom pappers- och massaområdet är en tillgång för regionen. Tillväxtkontoret förstärker det goda samarbetsklimatet och förbättrar förutsättningarna för små och medelstora företag inom pappers- och massaindustrin, säger Linda Blomqvist.

Fokus på tillväxt
Tillväxtkontoret, som The Paper Province driver i samarbete med Karlstads universitet, bildades i januari 2011. Här erbjuds små och medelstora företag stöd i olika former. Det kan dels handla om kontakter med studenter, doktorander eller labbingenjörer för att undersöka, utveckla och testa idéer. Men det kan också handla om kontakter med andra aktörer och experter som kan hjälpa till med finansiering och marknadsintroduktioner, i Sverige och ute i världen.

För mer information, kontakta:
Linda Blomqvist, projektledare, The Paper Province, tfn: 0702-70 08 83

The Paper Province är ett kluster för pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Klustret ägs och drivs av ett 90-tal medlemsföretag i Värmland med omnejd. Företagen, allt från globala giganter till lokala leverantörer, representerar hela värdekedjan och kringliggande tjänstesektor, och är verksamma i mer än 100 länder. 2010 identifierades The Paper Province som ett kluster i världsklass av European Cluster Observatory. www.paperprovince.com

Cellcomb är ett Karlstadföretag som är specialiserade på tillverkning av laminerade engångsprodukter. Råvaror är framför allt tissue, nonwoven, PE-film eller stärkelsebaserad film. Produkterna används framförallt inom sjukvården, äldreomsorgen och på hygienmarknaden. Med FoodPad tar Cellcomb steget in på livsmedelsmarknaden. www.cellcomb.se