Merck SeQuant

Cellgift kartlagt med svenskt analysverktyg

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 11:57 CET

Platinabaserade cellgifter används för att behandla olika cancerformer. Tyvärr förekommer biverkningar och tumörer blir ofta resistenta mot behandlingen. Yvonne Nygren vid Umeå universitet presenterar i sin doktorsavhandling nya analysverktyg som i framtiden kan ge en bättre behandling med dessa cellgifter.

Cisplatin är ett platinabaserat läkemedel som är mycket effektivt för behandling av bland annat testikel-, livmoder- och hudcancer. I doktorsavhandlingen presenteras nya analysmetoder som använts för att bättre förstå den fundamentala funktionen hos cisplatin.

Man har bland annat undersökt hur mycket cisplatin som tas upp i celler. Med ny och känsligare metodik har de kunnat visa att en del av det cisplatin som tas upp återfinns obundet inne i tumörceller.  Detta har varit möjligt genom att kombinera den svenska separationskolonnen SeQuant ZIC-HILIC med plasma masspektrometri (HILIC-ICPMS).

Med de utvecklade metoderna har hon också kunnat visa att proteinerna bildar olika kemiska mönster i tumörceller som är känsliga för cisplatin jämfört med de som är resistenta. Det tolkas som en indikation på att just inbindning till specifika proteiner kan vara avgörande för läkemedlets funktion.

Avhandlingen är e-publicerad: Advances in analytical methodologies for studies of the platinum metallome in malignant cells exposed to cisplatin

Mer om separationer med SeQuant ZIC-HILIC