Cellpoint Connect AB

CellPoint Connect AB ger ut nya aktier genom företrädesemission

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 13:24 CEST

 

(Aktietorget: CPNT)

Vid extra bolagsstämma 2008-09-22 föreslår bolagets styrelse bolagsstämman att genom en företrädesemission nyemittera högst 5.000.000 aktier.

Emissionsvillkor:
- Aktie tecknas i förhållandet 1:7, varvid sju (7) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie
- Teckningstid: 23 oktober 2008 - 6 november 2008.
- Teckningskurs: 4,50 SEK.
- Teckning sker genom betalning.
- 16 oktober: sista dag aktien handlas inklusive rätt att delta i nyemissionen.
- 17 oktober: första dag aktien handlas exklusive rätt att delta i nyemissionen.
- 21 oktober: avstämningsdag.
- 23 oktober: första handelsdag teckningsrätter/Första teckningsdag.
- 3 november: sista handelsdag teckningsrätter.
- 6 november: sista teckningsdag.


Observera att i kallelse via Post & Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet har felaktigt noterats den 15 september 2008 såsom avstämningsdag för emissionen, vilket rätteligen skall vara den 21 oktober 2008.

Kontoförande institut för emissionen blir Mangold Fondkommission AB.

Totala antalet aktier efter företrädesemissionen blir högst 38 377 950 aktier.

För ytterligare information kontakta:

Michael Mathiesen, styr. ordf., tfn 08-633 11 96
Katarina Henriksson, vd, tfn 08-633 11 97

Fax nr: 08-636 25 99
E-post: info@cellpoint.com


CellPoint Connect AB (publ)


CellPoint Connect utvecklar, tillverkar och marknadsför Flamingo Bluetooth Headset, ett trådlöst headset med patentsökt EarClickTM teknik för komfortabel passform samt nXZEN och nX6000 med extrem "Noise cancellation" teknik. Alla produkter är kompatibla med mobiltelefoner och datorer som ha Bluetooth®. CellPoint Connect har kontor i Sverige, Danmark, Norge, Kina, Kanada och USA med marknader i hela Europa, Nordamerika, Latinamerika och Asien.
CellPoint är noterat på Aktietorget i Stockholm (www.aktietorget.se) med kortnamn: CPNT. Mer information finns på www.cellpoint.com