Cellpoint Connect AB

Cellpoint Connect: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 11:37 CET

(Aktietorget: CPNT)

Finansiell utveckling under året
- Omsättningen uppgick till 286 (4 523) tkr.
- Resultat efter finansiella poster -11 054 (-92 478) tkr.
- Resultatet per aktie vid årets utgång uppgick till -0,34 (-3,70) kr

Finansiell utveckling fjärde kvartalet
- Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 219 (1 532) tkr.
- Resultat efter finansiella poster 6 101* (-68 790) tkr.
- Resultatet per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,34 (-3,70) kr

* Bokslutsjustering för resultatet 2008 efter avskrivningar av dotterbolag.