Cellpoint Connect AB

Cellpoint Connect: Cellpoint Connect tecknar avtal om strukturaffär inom bioenergiområdet

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 16:54 CET

Cellpoint Connect har ingått ett avtal med BioSwede Nordic AB och Industrie de Bois Vielsalm & Cie S.A. i Belgien. Avsikten är att konsolidera de tre bolagen under ett nytt verksamhetsområde inom CellPoint Connect och optimera de befintliga verksamheterna genom synergieffekter mellan de båda bolagen och Cellpoint Connect.

Samarbetsavtalet har kommit till stånd med hjälp av Omagis Green Power, en av CellPoints finansiärer och blivande aktieägare, som har identifierat en rad fördelar för samtliga parter, däribland möjligheten att samverka inom upphandling av råvaror och produktion av biobränsle, men även genom utbyggnad av ytterligare värme- och energianläggningar i Europa.

I ett första steg påbörjas leveranser från IBV till BioSwede för att tillgodose den ökande efterfrågan på biobränsle och råvaror för tillverkning av biobränsle. Samtidigt skall de tre bolagen vidareutveckla och utvärdera de optimala förutsättningarna för ett samgående genom att CellPoint förvärvar de båda bolagen

BioSwede Nordic bedriver idag ansamling och bearbetning av återvunnet spillmaterial från skogsindustrin och annan träråvara för nyttjande som biobränsle med en omsättning som beräknas uppgå till 30 000 000 kronor under verksamhetsåret 2010. (www.bioswedenordic.se)

Samarbetet som inleds under november månad förväntas öka BioSwedes omsättning av träflis med omkring 42 000 000 kronor under 2011.

Industrie de Bois Vielsalm & Cie S.A driver en värmeanläggning baserad på bioenergi utanför Liege i Belgien och beräknas omsätta omkring 220 000 000 kronor under 2010. Synergierna inom samarbetsavtalets ram beräknas generera en ökning om ca 20 procent i verkningsgrad och resultat. (www.ibv-cie.be)

"Vi ser tydliga synergieffekter mellan de två bolagen och den möjlighet till högre effektivitet som samarbetet medför. Att vidareutveckla IBVs nuvarande framgångsrika affärsmodell tillsammans med BioSwedes anläggning som har sin bas i Piteå men som verkar mobilt i norra Sverige, bland annat omkring Östersund och Örnsköldsvik är ett betydande steg i Omagis Green Powers strategiska expansion och passar väl in i Omagis investering i CellPoint", säger Phillip G Cook, styrelseordförande i Omagis LTD.

Kjell Hedlund, grundare och driftansvarig för BioSwede kommenterar affären:

"Affären är väldigt spännande och positiv då det är precis detta vi har haft som ambition sedan vi grundade verksamheten, nämligen möjligheten att kunna samarbeta med parter i Europa, att dela kontakter och kunskap mellan länderna och att kunna skapa en helt integrerad vertikal inom segmentet.
Strategin passar mycket väl med de planer och steg som är tagna mot att jobba med transporter över vattnet. Synergierna ger oss en stor del av lösningen och vi kan hjälpa till och vi kan bidra till att leverera en helhetslösning som första Svenska företag i vår nisch. Vi ser också att detta kan bidra till en snabbare och effektivare expansion.

Det som nu fattas är en större volym av avfall från skogsavverkning för att klara tillgången till energianläggningarna, så nästa steg blir märkligt nog att öka tillflödet av trävaruavfall till Sverige med båttransport."

CellPoints VD Peter Diurson: "Cellpoint har under hösten förstärkt resurserna för den pågående strukturprocessen och bioenergiprojektet visar också på hur ett förstärkt CellPoint kan skapa och dra nytta av synergieffekter inom koncernen. Affären med BioSwede förväntas ha stor påverkan på bolagets framtida resultatutveckling och stärker bolagets balansräkning."

Strukturaffären grundas på att Cellpoint slutför den omstrukturering av verksamhet och förtydligande av finansiell status som har pågått under årets första tre kvartal och avses vara slutförd under fjärde kvartalet. Bioenergiprojektet beräknas utgöra en väsentlig del av bolagets framtida verksamhet. Möjligheten till att slutföra förvärvet som avses göras med hjälp av nyemitterade aktier, är ett godkännande av kommande extra bolagsstämma.

Köpeskillingen för BioSwede har överenskommits indikativt till 30 000 000 aktier men kommer att anpassas efter hur långt CellPoint har kommit i processen att sanera bolagets ekonomi.

En due diligence kommer inom kort att slutföras av bolagen som värderingsunderlag för det fortsatta samgåendet.

För ytterligare information kontakta:

Anthony Norman
Ordförande
tony.norman@cellpoint.com

Peter Diurson
Verkställande Direktör
peter.diurson@cellpoint.com


CellPoint Connect bedriver teknikorienterad verksamhet inom systemutveckling, försäljning och drift av mobila
och internetbaserade innehållstjänster. Dessutom bedriver bolaget tillverkning, försäljning och utlicensiering av
den patenterade hörlursteknologi EarClick™ för distributörer och andra aktörer på mobiltelefonimarknaden.
CellPoint är noterat på Aktietorget i Stockholm (http://www.aktietorget.se/www.aktietorget.se) med kortnamn:
CPNT. Mer information om bolaget finns på: http://www.CellPoint.com.