Cellpoint Connect AB

Cellpoint Connect: Rapport från Extra Bolagsstämma i CellPoint Connect AB (publ)

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 09:16 CEST

 

(Aktietorget: CPNT)

Extra bolagsstämma avhölls i bolagets lokaler på Herserudsvägen 18 i Lidingö den 22 september 2008.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att öka bolagets aktiekapital med högst 750 000 kronor genom nyemission av högst 3 000 000 aktier med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt genom kvittning mot fordran eller kontanter.
Teckningen kommer att ske inom de närmaste dagarna.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att öka bolagets aktiekapital med högst 1 250 000 kronor genom nyemission av högst 5 000 000 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna en ny aktie för varje helt sjutal gamla aktier.
Bolagsordningens 4 och 5 §§ beslöts att ändras till att aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 125 000 och högst 12 500 000 kronor samt att antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.

Lidingö 2008-09-22

Styrelsen

För frågor om ovanstående vänligen kontakta:
Michael Mathiesen, Styrelseordförande, +45 40 45 33 32 eller +46 8 633 11 96
Katarina Henriksson, VD, +46 8 633 11 97